Stedelijke Vergroening

De noodzaak om onze steden te vergroenen is boven elke twijfel verheven, maar hóe dat moet gebeuren is allerminst een uitgemaakte zaak. Maar Favas.net heeft een plan waarop gestemd kan worden – hier: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/103

Aan het Stadsdeel Centrum in Amsterdam heeft Favas.net (Rob van der Bijl) voorgesteld om een pragmatische pilot van de grond te tillen. Met deze pilot wordt beoogd stapsgewijs een groot oppervlakte van het stadscentrum te vergroenen door geleidelijk aan in elke buurt enkele parkeervakken om te bouwen tot ‘groenvak’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat buurtbewoners en lokale ondernemers bij deze pilot betrokken worden, bijvoorbeeld doorzelf met voorstellen te komen of een groen vak te omarmen. Bijkomend voordeel is dat het onevenredig ruimtebeslag van auto’s op de openbare ruimte zo op den duur wordt verminderd. Iedereen wordt uitgenodigd om uiterlijk 22 mei a.s. op ons voorstel te stemmen – hier: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/103

Later dit jaar gaat Favas.net verder met dit voorstel. De beoogde uitwerking zal dan ook betrekking hebben op andere stadsdelen van Amsterdam, en op andere steden.

Het project ‘Stedelijke Vergroening’ is geïnspireerd op ons onderzoek naar Leefstraten in Gent.

Zie ook ons artikel in Gent Cement.

Vergeet niet om op ons plan te stemmen – hier: https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/103

Update door Favas.net: mei 2019