Casussen van Veiligwonen.nl

Overgenomen van: ‘Veiligwonen.nl’ (1990/1998-2016)

English version …

Favas.net rapporteert een voorlopig overzicht van Veiligwonen-projecten

Juli 2016 – juni 2018

= Stedenbouw en veiligheid, Op Vimeo (2013)

= Over ‘defensible space’ (2008-2009)

= Private and publieke veiligheid in Warschau, Polen (2006)

= Bologna’s kunststukken of gewelddadige onderscheidingstekens?

= Teloorgang van de openbare ruimte (2004)

= Over ‘The Citizen’s Handbook’ (2002-2016)

= Veilig wonen en Lego (1998-2016)

= Precedent-gebaseerde criminaliteitspreventie / Predore (1993-2016)

Faves.net en Veiligwonen.nl bevorderen een niet-technocratische benadering van veiligheid. De bijbehorende casussen en projecten gaan over veilig wonen, werken, recreëren en verkeren.