Methode

Gestoeld op eigen ervaring heeft Renée een doeltreffende methode ontwikkeld, die ze graag in de praktijk zou willen brengen. Deze C4S-methode richt zich op (1) houding, (2) plannen, (3) leren en (4) werken en is bedoeld om jongeren te helpen om beter te presteren op school.

1 – Houding

Waarom. Zonder een goede houding heb je minder doorzettingsvermogen om je met school bezig te houden. Dit zorgt ervoor dat je op den duur veel minder energie in je schoolwerk zult steken, waardoor je minder goed presteert op school dan je zou kunnen. Ook kan een slechte houding ervoor zorgen dat je energie die je wel in je schoolwerk steekt niet goed gebruikt. Je bent met een slechte houding bijvoorbeeld sneller geneigd om huiswerk af te raffelen of ongeconcentreerd te leren voor een toets.

Wat. Een goede houding bestaat uit een positieve instelling. Dit wil zeggen dat je vanuit jezelf gemotiveerd bent om te doen wat nodig is om goede resultaten te kunnen behalen op school.

Hoe. Om je houding te verbeteren zal Renée proberen om je inzicht te geven in de gevolgen van een slechte houding, maar ook om te laten ervaren wat de gevolgen zijn van een slechte houding. Haar ervaring is dat als je inzicht hebt in en voelt wat de gevolgen zijn of kunnen zijn van een slechte houding de kans vrij groot is dat je houding verandert. Ook zal ze omgekeerd proberen aan te geven wat de gevolgen zijn van een goede houding als extra motivatie om je bestaande houding te veranderen.

2 – Plannen

Waarom. Het is belangrijk om goed te kunnen plannen. Je kunt in principe alle vaardigheden hebben om goed te presteren op school, maar door slecht te plannen kan je alsnog resultaten halen die onder je niveau liggen. Door goed te plannen laat je niets liggen wat je in je hebt, je haalt met een goede planning zo optimaal mogelijke cijfers.

Wat. Een juiste planning zorgt ervoor dat je weet welke taken je voor school binnen een bepaalde periode moet volbrengen. Tevens zorgt een goede planning ervoor dat je weet op welk moment je het beste aandacht kunt besteden aan een specifieke taak voor school en overige zaken moet laten rusten.

Hoe. Plannen is lastig, maar is wel aan te leren. In het begin doet Renée het plannen meer voor, maar al snel zal ze door kleine oefeningen je aanleren om steeds meer zelf op een goede manier te plannen voor school.

3 – Leren

Waarom. Goed kunnen leren heeft als resultaat dat je veel hoger scoort op begripsvragen tijdens toetsen. Als je bijvoorbeeld bij geschiedenis geen verbanden kunt leggen tussen feiten, kan je wel omschrijven wat er is gebeurd maar niet waarom iets is gebeurd.

Wat. Goed leren is de meest effectieve weg naar zo hoog mogelijke resultaten voor school. Bij leren probeer je de leerstof van een bepaald vak voor school te doorgronden. Leren is ingewikkeld en draait er dan ook niet alleen om dat je dingen goed uit je hoofd kunt leren. Leren gaat verder dan feiten van een vak uit je hoofd kennen, bij leren gaat het erom dat je feiten begrijpt of feiten met elkaar in verband kunt brengen.

Hoe. De mate waarin je de leerstof voor een vak kunt doorgronden en beheersen bepaalt voor een heel groot deel welk niveau (mavo, havo, vwo/gymnasium) je aankunt op school. Als je voor een specifiek vak of bepaalde vakken niet in staat bent om de leerstof te doorgronden, zal je waarschijnlijk nooit heel goed in dat vak kunnen worden. Wel is het mogelijk door bijles bij Renée te nemen toch de leerstof voor een vak stapje voor stapje een stuk beter te doorgronden en te gaan beheersen. Je kunt misschien niet van een 4 gemiddeld naar een 9 gaan, maar wel van een 4 gemiddeld naar een 6 of misschien wel 7 gaan. In eerste instantie zal Renée aangeven wat je precies moet leren voor een bepaald vak en vervolgens wat een mogelijke manier is om de leerstof te beheersen om een voldoende op de toets te halen.

Door dit te herhalen voor andere toetsen/vakken zal je steeds meer zelf kunnen bepalen wat hij moet leren en wat de beste manier is om de leerstof te doorgronden om uiteindelijk de toets te halen.

4 – Werken

Waarom. Als je niet genoeg werkt voor school is het niet mogelijk om goede resultaten te halen op school, ook al ben je misschien in potentie in staat om heel gemakkelijk goed te presteren op school.

Wat. Werken gebeurt niet vanzelf, het is iets dat je moet doen.
Werken doe je simpelweg door een hoop energie te leveren voor school. Het gaat om het uit je hoofd leren van woordjes of het maken van huiswerkopgaven. Maar werken heeft ook te maken met dat je een boek pakt en gaat leren of dat je je agenda pakt en een planning maakt voor school. In het kort gezegd is werken de energie leveren om de dingen die je voor school moet of wil doen ook daadwerkelijk te doen.

Hoe. De energie om genoeg te werken voor school haal je voor een deel uit een positieve instelling, maar misschien nog wel meer door discipline op te brengen om te werken voor school.

Als je problemen hebt met werken, werk je te weinig of te veel. In het eerste geval zal Renée je proberen te laten inzien dat genoeg werken voor school nauw samenhangt met het kunnen opbrengen van discipline. Met het kunnen opbrengen van discipline om te werken voor school, werk je namelijk ook als je eigenlijk geen zin hebt om te werken.

Om het opbrengen van discipline te verbeteren, zal Renée je aanleren hoe de drempel om te werken voor school kleiner te maken. De drempel wordt kleiner door je schoolwerk op te knippen in kleinere delen, omdat je dan niet meer tegen een hele berg schoolwerk aankijkt. Ook helpt het om een juiste werkplek te hebben, zodat je niet wordt afgeleid. Ten slotte zal het werken vanzelf makkelijker gaan naarmate je het vaker hebt gedaan, want hoe vaker je het al hebt opgebracht om te werken voor school hoe makkelijker het wordt om het nog een keer op te brengen.

Als je echter te hard werkt breng je te veel discipline op om te werken voor school en is er waarschijnlijk iets mis met je houding, de manier waarop je plant of leert voor school. Renée zal je dan helpen door eerst te bekijken op welk punt(en) van de methode het misloopt om je vervolgens verder te helpen.

Introductie
Sessies

English summary

Inlichtingen: reneevanderbijl@gmail.com