Sessies

Het coachingstraject bestaat uit het doorlopen van zeven sessies. In de eerste (gratis) sessie van ongeveer anderhalf uur vindt er tussen coach, jongere en ouders een kennismaking en oriënterende bespreking plaats. Op basis hiervan wordt in onderling overleg bepaald of het zinvol is om een eerste reeks van sessies te starten. Het besluit om te starten kan meteen ter plekke worden genomen, of desgewenst na een week bedenktijd.

Daarna volgen er vijf sessies over een periode van vijf tot zes weken tussen jongere en coach. De methode  wordt tijdens deze sessies samen met de jongere in praktijk gebracht om prestaties op school te verbeteren. De sessies vinden plaats bij de jongere, of desgewenst op een andere locatie, bijvoorbeeld een rustige plek waar de jongere zich vertrouwd voelt, of een locatie uit Renées eigen omgeving.

In de laatste sessie wordt met coach, jongere en ouders een evaluatie gemaakt van de verbeteringen op school en is het mogelijk om in gezamenlijk overleg te besluiten om een nieuwe reeks van sessies te starten om de prestaties op school verder te verbeteren.

Inhoud van de zeven sessies

De inhoud van de sessies staat niet bij voorbaat geheel vast, omdat er voor ieder jongere maatwerk nodig is om prestaties op school te laten verbeteren, maar in principe wordt bij iedere jongere de volgende opbouw gehanteerd bij een (eerste) reeks van sessies.

Sessie 1

Tijdens deze sessie vindt er eerst een kennismaking plaats en zal uitleg gegeven worden over de werkwijze en de C4S-methode.

Direct aansluitend op de kennismaking volgt een oriënterend gesprek waarin coach, jongere en ouders de situatie van de jongere (op school, in huis, of elders) verkennen. En worden al mogelijke oorzaken in kaart gebracht van problemen op school.

Sessies 2-5

Deze sessies vorm de kern van het coachingstraject. Hierin zal Renée samen met de jongere de C4S-methode toepassen. De manier van aanpak is bij deze sessies steeds hetzelfde. Er zullen telkens oplossingen worden aangedragen voor problemen die op dat moment op school spelen, maar op zo’n manier dat de jongere in de toekomst ook in staat zal zijn om vergelijkbare problemen op school zelf het hoofd te bieden. Hierdoor zal de jongere structureel verbeteren op de hoofdpunten van de methode (houding, plannen, werken en leren), waardoor resultaten op school niet tijdelijk verbeteren maar blijvend.

Sessie 7

In de laatste sessie wordt een evaluatie gemaakt of de verbeteringen goed genoeg zijn. Als het nodig is of wenselijk wordt geacht, kan het plan van aanpak worden bijgesteld om de schoolresultaten verder te verbeteren en zal een nieuwe reeks van sessies worden gestart.

Introductie
Methode

English summary

Inlichtingen: reneevanderbijl@gmail.com