Openbaar vervoer in Amsterdam Noord

Onderzoek onder Amsterdammers naar de tevredenheid met de Noord/Zuidlijn

Roel Schoemaker c.s. (Motivaction) hebben medio juni 2019 een kwantitatieve onderzoek uitgevoerd naar de waardering en de beleving van de Noord/Zuidlijn (NZL), inclusief aanvullende buslijnen in Noord. Rob van der Bijl (Favas.net) fungeerde als adviseur over de opzet en de vraagstelling van het onderzoek.
Inmiddels heeft het onderzoek veel beroering gewekt. Het GVB heeft gesteld zich niet in de cijfers te kunnen vinden. De Vervoerregio Amsterdam reageerde (officieus) zelfs verbolgen. Niettemin heeft het onderzoek veel lof geoogst, zowel uit de praktijk, als uit de wetenschap. Een vervolg is in voorbereiding.

Zie verder ook het persbericht van Motivaction (3 juli 2019).
En de wetenschappelijke paper over het onderzoek (22 november 2019).

Samenvatting en belangrijkste conclusie

Op 22 juli 2019 reed de NZL precies een jaar. Hoewel de aanleg van de lijn lange tijd bestempeld is als hoofdpijndossier (lange bouwtijd, enorme budgetoverschrijdingen en verzakte woningen in het centrum), lijkt het erop dat na een jaar veel Amsterdammers de lijn in hun hart gesloten hebben.  61% ziet de lijn als een verbetering voor Amsterdam en  28% als een verbetering voor hen persoonlijk ten opzichte van de oude OV-situatie. Toch is niet iedereen tevreden. De grootste onvrede over de NZL is gemeten in Amsterdam Noord; weliswaar ziet 56% van de Noordamsterdammers de lijn als een verbetering voor Amsterdam, maar 39% ziet de NZL als een verslechtering voor hen persoonlijk ten opzichte van de oude OV-situatie. Dit percentage van 39% in Amsterdam Noord  ligt in de rest van Amsterdam een stuk lager (13%).

De pers heeft veel aandacht aan het onderzoek besteed. “De Noord/Zuidlijn doorkruist inmiddels nagenoeg een jaar Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van de Amsterdammers de nieuwe metro niet gebruikt: slechts 2 procent van hen zit dagelijks in de Noord/Zuidlijn tussen werk en huis. Van de Noorderlingen zit 14 procent dagelijks in de metro”, schrijft de krant. Lees verder via deze link: parool.nl/amsterdam/noord-zuidlijn-is-verslechtering-voor-inwoners-nieuw-west-en-noord…

De wetenschappelijke paper over het onderzoek is 22 november 2019 in Leuven gepresenteerd op het jaarlijkse congres van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), dat deze keer het thema ‘Onder het vergrootglas van de boze burger’ had mee gekregen. De paper is samengesteld onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Roel Schoemaker c.s. (Motivaction) en Rob van der Bijl (Favas.net).

Het onderzoeksproject is mede mogelijk gemaakt door Lightrail.nl, alsmede de Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning.

Persbericht van Motivaction (3 juli 2019)

 

Update: 24 januari 2020