Oplossingen scheppen

Favas.net (Fava) is een door onafhankelijke professionals gedragen samenwerking die oplossingen aandraagt voor ruimtelijke planning en sociale ‘empowerment’. Fava werkt voor gemeenschappen, lokale overheden en NGO’s.

Favas Principes:

1. Geïnspireerd door Natuurlijke Groei
2. Heuristieke Benadering
3. Innovatief Denken
4. Ondersteuning Gemeenschappen & Lokale Netwerken
5. Sociale Versterking (‘Empowerment’)

Fava schept oplossingen die sociale versterking (’empowerment’) bevorderen. Ons gereedschap is gratis! Zie onze video ‘The City is Home’ hier…

Fava ontwikkelt en gebruikt instrumentarium om te interveniëren in steden en aan de plaatselijke condities te sleutelen. Met als doel om duurzame en leefbare oplossingen aan te reiken voor een reeks actuele opgaven, zoals sociaal ontwrichte Europese buitenwijken, de uitdijende stedelijke regio’s wereldwijd, de slums in Zuid-Amerika en Afrika, of de nieuwe steden in China.

Enkele casussen en projecten

Empowerment van La Grande Borne – Grigny, Parijs (2016-heden)

OV Amsterdam Noord (2019-2022)

Vergroening van de Stad (2019)

Vervoersarmoede (2015-heden)

Onderzoek naar analogie met natuurlijke groei (2009-heden)

Veiligwonen.nl (1990/1998-2016)

Over uitholling van het begrip sociale veiligheid (december 2022)

Andere voorbeelden:
Warschau (Polen), burgerinitiatief stedelijk fietsen (2013-2014),
Amsterdam (Nederland), huisvesting en buurtversterking (2012-2018),
Gent (België), sociale huisvesting (2013).