Casussen van Veiligwonen.nl

Overgenomen van: ‘Veiligwonen.nl’ (1990/1998-2016)

English version …

Veiligwonen.nl is in juli 2016 opgegaan in Favas.net. Op deze pagina is een overzicht geboden van enkele Veiligwonen.nl-projecten.

    

Den Haag, Veiligheid voor alles (2013)

Prinsenhof (regio Haaglanden), schouw/controlelijst (2012)

Over ‘defensible space’ (2008-2009)

Bouwen aan sociale veiligheid – interview (2007)

Private and publieke veiligheid in Warschau, Polen (2006) – Engelse versie

Bologna’s kunststukken of gewelddadige onderscheidingstekens? (2006) – Engelse versie

Teloorgang van de openbare ruimte (2004) – Engelse versie

Veiligheid is geen kauwgom, onderzoek/lezing, (2003)

Over ‘The Citizen’s Handbook’ (2002-2016)

Veilig wonen en Lego (1998-2016)

Precedent-gebaseerde criminaliteitspreventie / Predore (1993-2020)

Controlelijsten en handboeken sociale veiligheid (1991-2016)

Faves.net en Veiligwonen.nl bevorderen een niet-technocratische benadering van veiligheid. De bijbehorende casussen en projecten gaan over veilig wonen, werken, recreëren en verkeren.