Casussen van Veiligwonen.nl

Overgenomen van: ‘Veiligwonen.nl’ (1990/1998-2016)

English version …

Faves.net en Veiligwonen.nl bevorderen een niet-technocratische benadering van veiligheid. De bijbehorende casussen en projecten gaan over veilig wonen, werken, recreëren en verkeren.

Veiligwonen.nl is in juli 2016 opgegaan in Favas.net. Op deze pagina is een overzicht geboden van enkele Veiligwonen.nl-projecten.

CPTED (Crime Prevention through Environmental Design) voor Poolse steden (2015) – alleen Engelse versie beschikbaar.

Den Haag, Veiligheid voor alles (2013)

Prinsenhof (regio Haaglanden), schouw/controlelijst (2012)

Bouwen aan sociale veiligheid – interview (2007)

Private and publieke veiligheid in Warschau, Polen (2006) – alleen in Engelse versie beschikbaar.

Bologna’s kunststukken of gewelddadige onderscheidingstekens? (2006) – alleen in Engelse versie beschikbaar.

Teloorgang van de openbare ruimte (2004) – alleen in Engelse versie beschikbaar.

Veiligheid is geen kauwgom, onderzoek/lezing, (2003)

 

Precedent-based crime prevention – alleen in Engelse versie beschikbaar.

Precedent Documentatie & Registratie – Predore (1993-2020)

       

Nog niet beschikbare casussen:

Over ‘defensible space’ (2008-2009)

Over ‘The Citizen’s Handbook’ (2002-2016)

Veilig wonen en Lego (1998-2016)

Controlelijsten en handboeken sociale veiligheid (1991-2016)

Faves.net en Veiligwonen.nl bevorderen een niet-technocratische benadering van veiligheid. De bijbehorende casussen en projecten gaan over veilig wonen, werken, recreëren en verkeren.

Veiligwonen.nl / SAFE PLACES

Over onze Engelse vertaling:

The Dutch concept of ‘veilig wonen’ can literally be translated as ‘safe living’. Finally, ‘Safe Places’ was chosen as the English name. This translation is based on research by the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) in South Africa. In the late 90s, we worked together here with Susan Liebermann and Tinus Kruger on crime prevention. The concept ‘safe places’ is derived from their manual (with Karina Landman) ‘Designing Safer Places’ (CSIR, Pretoria, South Africa, 2001). Beware, the term ‘safe places’ should not be confused with the fashionable phenomenon of ‘safe spaces’ that is common in many of today’s American universities.