Prinsenhof geschouwd

Toepassing van een omvattende controlelijst

English version …

In de regio van Den Haag (Haaglanden) kampen diverse wijken met sociale problemen, in het bijzonder wat betreft veiligheid en onveiligheidsgevoelens. De wijk Prinsenhof in de gemeente Leidschendam-Voorburg is daarvan een voorbeeld. In opdracht van de gemeente heeft Veiligwonen.nl deze wijk geanalyseerd en geschouwd (november-december 2012). De schouw heeft plaats gevonden met lokale ‘stake holders’ (gemeente, wijkbeheer, corporatie, politie).

Analyse en schouw zijn gebaseerd op een omvattende controlelijst ‘sociale veiligheid’ die Veiligwonen.nl heeft ontwikkeld gedurende jarenlang advies- en onderzoekswerk. De lijst is hieronder samengevat.

Veiligwonen.nl Checklist ‘sociale veiligheid’

Geschiedenis

 • Relevante gebeurtenissen uit het verleden
 • Achtergrond van de huidige situatie

Gebruik en gebruikers

 • Demografische en culturele achtergronden
 • Bewoners, ondernemers, exploitanten, beheerders en eigenaren
 • Betrokkenheid

Criminaliteit en daders

 • Delicten
 • Daderprofielen, of –typeringen
 • Logistiek
 • Percepties (on)veiligheid

Bouwkundige condities

 • Bouwwerken
 • Entrees, ontsluitingen, zichtlijnen, toegankelijkheid
 • Attractiviteit

Stedebouwkundige condities

 • Blokken/blokvormen
 • Zonering
 • Openbare ruimte
 • Entrees, ontsluitingen, zichtlijnen, toegankelijkheid
 • Attractiviteit
 • Voorzieningen

Verbindingen

 • Relaties met omgeving
 • Infrastructurele voorzieningen
 • Sociale verbanden en netwerken

Werkgelegenheid

 • Intern/extern
 • Karakteristieken

Communicatie

 • Algemeen, Public relations
 • Maatwerk

Beheer, toezicht en onderhoud

 • Organisatie en verantwoordelijkheid
 • Relevante activiteiten
 • ‘Ogen en oren’

Hot spots

 • Bestaande brandpunten van gebruik of criminaliteit
 • Beleidsmatige of operationele brandpunten politie of beheerders

Het Prinsenhof project is verricht in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in samenwerking met de Nederlandse politie, regionale eenheid Den Haag (voorheen politie Haaglanden); speciale dank aan oud-collega Peter Versteegh.

De toegepaste controlelijst is ontwikkel door Veiligwonen.nl en geïnspireerd door het gedachtengoed van ‘Crime Prevention Through Environmental Design’ (CPTED). Veiligwonen.nl heeft in dit verband ook meegewerkt aan de volgende referentie: Ita Luten e.a., Handboek veilig ontwerp en beheer: sociale veiligheid in buitenruimten, gebouwen en woningen. Uitgeverij THOTH, 2008.

Prinsenhof, The Hague region, Netherlands