Veiligheid voor alles

Mensen kunnen niet leven in onveilige woningen en steden

English version …

Stedenbouw en woningbouw zijn ondenkbaar zonder veiligheid. Mensen kunnen niet leven in onveilige woningen, mensen kunnen niet leven en werken in onveilige steden. Maar veiligheid is allerminst vanzelfsprekend. Veiligheid moet worden gerealiseerd, soms zelfs afgedwongen. Aan veiligheid moet voortdurend gewerkt worden.

Rob van der Bijl (Veiligwonen.nl) legt uit wat veiligheid is en hoe veiligheid werkt aan de hand van een woningbouwproject in Den Haag (naar een ontwerp van de beroemde Italiaanse architect Aldo Rossi), waaraan Veiligwonen.nl (met RVDB Urban Planning) in de jaren negentig heeft gewerkt. Het was destijds het eerste project dat integraal werd getoetst op sociale veiligheid.

 

Belangrijkste conclusie: veiligheid is geen eigenschap van een gebouw of de gebouwde omgeving, het kleeft niet als ware het kauwgom aan de muur, maar veiligheid ontstaat in de wisselwerking tussen gebruikte en hun omgeving. Veiligheid is dus geen eigenschap, maar een prestatie.
Verder beschouwt Van der Bijl veiligheid in relatie tot criminaliteit. Aan de hand van een ander project in Den Haag, een fiets-voetgangerstunnel maakt hij duidelijk dat criminaliteit niet als ware het water door de stad loopt. Bovendien speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol.

Zie de clip hier bij Vimeo.

Den Haag, Slachthuisterrein

De beide projecten uit de clip zijn mogelijk gemaakt door werk in opdracht van de toenmalige Haagse politie en de latere regionale politie Haaglanden (1990-1999).

Het filmproject is uitgevoerd door Arne Gielen en Gertjan Hulster (Nieuw en Verbeterd) in opdracht van RVDB Urban Planning en Veiligwonen.nl (2011-2013). Meer resultaten zijn gepubliceerd op Favas.net.

Zie ook bij Vimeo: Van der Bijl over stedenbouw en mobiliteit (‘transit oriented development’).